nghị viện trong Tiếng Anh là gì?

nghị viện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghị viện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nghị viện

    duma; knesset; diet; congress; legislature; parliament; national assembly; parliamentary

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nghị viện

    cũng như nghị trường Parliament, House of deputies, Chamber of deputies, House of representatives

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nghị viện

    parliament, congress, assembly