nghị viện anh trong Tiếng Anh là gì?

nghị viện anh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghị viện anh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nghị viện anh

    * dtừ

    parliament

    * ttừ

    parliamentary