nghị quyết trong Tiếng Anh là gì?

nghị quyết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghị quyết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nghị quyết

  resolution

  ra nghị quyết to issue a resolution

  nghị quyết được quốc hội nhất trí thông qua the resolution was unanimously adopted by the national assembly

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nghị quyết

  * noun

  resolution

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nghị quyết

  resolution, act