nghị lực trong Tiếng Anh là gì?

nghị lực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghị lực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nghị lực

  * dtừ

  energy, will, perseverance, courage, fortitude; energetic

  một người có nghị lực energetic person

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nghị lực

  * noun

  energy, will

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nghị lực

  energy, will