nghị hòa trong Tiếng Anh là gì?

nghị hòa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghị hòa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nghị hòa

  to hold peace talks

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nghị hòa

  * verb

  to hold peace talks

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nghị hòa

  to hold peace talks