ngã tư trong Tiếng Anh là gì?

ngã tư trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngã tư sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngã tư

    intersection; crossroads

    ngã tư nằm đâu? - ngay trước mặt anh kìa! where's the crossroads? - it's straight ahead!

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngã tư

    (four way) intersection, crossroads