ngã ba sông trong Tiếng Anh là gì?

ngã ba sông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngã ba sông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngã ba sông

    * dtừ

    conflux, confluence