ngã huỵch trong Tiếng Anh là gì?

ngã huỵch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngã huỵch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngã huỵch

    * dtừ

    flump

    * nđtừ

    flump