lại diễn ra trong Tiếng Anh là gì?

lại diễn ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lại diễn ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lại diễn ra

  * dtừ

  recrudescense

  * nđtừ

  recur, recrudesce

  * ttừ

  recurring, recrudescent