lại đảm nhiệm trong Tiếng Anh là gì?

lại đảm nhiệm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lại đảm nhiệm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lại đảm nhiệm

    * ngđtừ

    reassume