winding resistance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winding resistance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winding resistance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winding resistance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winding resistance

    * kỹ thuật

    điện:

    điện trở (một chiều) của cuộn dây