winding insulation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winding insulation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winding insulation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winding insulation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winding insulation

    * kỹ thuật

    điện:

    sự cách điện cuộn dây