winding-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winding-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winding-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winding-up.

Từ điển Anh Việt

 • winding-up

  /'waindi p/

  * danh từ

  sự lên dây (đồng hồ)

  sự thanh toán

  sự kết thúc (câu chuyện)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • winding-up

  * kinh tế

  đóng cửa

  giải tán

  kết liễu

  kết thúc

  kết thúc kinh doanh

  sự thanh lý

  việc giải thể

  việc thanh lý

  * kỹ thuật

  giải quyết