winding engine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winding engine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winding engine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winding engine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • winding engine

  * kỹ thuật

  máy nâng

  tời

  toán & tin:

  máy nâng, tời