winding process nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winding process nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winding process giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winding process.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • winding process

  * kỹ thuật

  dệt may:

  quá trình đánh ống sợi

  quá trình guồng sợi

  quá trình quấn sợi