winding coefficient nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winding coefficient nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winding coefficient giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winding coefficient.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winding coefficient

    * kỹ thuật

    điện:

    hệ số cuốn dây