winding compartment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winding compartment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winding compartment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winding compartment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winding compartment

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    khoang kéo

    khoang rút