tangential velocity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tangential velocity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tangential velocity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tangential velocity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tangential velocity

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  tốc độ tiếp tuyến

  xây dựng:

  vận tốc tiếp tuyến