tangential stress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tangential stress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tangential stress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tangential stress.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tangential stress

  * kỹ thuật

  ứng suất cắt

  ứng suất tiếp tuyến

  cơ khí & công trình:

  ứng suất tiếp (tuyến)