tangentially nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tangentially nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tangentially giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tangentially.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tangentially

    in passing

    touched on it tangentially

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).