tangential focal line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tangential focal line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tangential focal line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tangential focal line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tangential focal line

  * kỹ thuật

  vật lý:

  đường cắt kinh tuyến

  mặt cắt kinh tuyến

  sự cắt theo kinh tuyến