ram drag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ram drag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ram drag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ram drag.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ram drag

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    hiệu ứng động áp (khí động lực học)