ram card nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ram card nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ram card giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ram card.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ram card

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  bản mạch RAM

  cạc RAM

  thẻ RAM