production unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

production unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm production unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của production unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • production unit

  * kinh tế

  đơn vị sản xuất

  tổ đội sản xuất

  tổ, đội sản xuất

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  đơn vị sản xuất