production period nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

production period nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm production period giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của production period.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • production period

  * kinh tế

  kỳ sản xuất

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  giai đoạn sản xuất