production rate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

production rate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm production rate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của production rate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • production rate

  * kinh tế

  hiệu suất

  mức sản xuất

  năng suất

  nhịp độ sản xuất

  sản lượng

  * kỹ thuật

  hệ số khai thác

  năng suất

  cơ khí & công trình:

  tỷ lệ sản xuất