production model nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

production model nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm production model giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của production model.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • production model

    * kỹ thuật

    mẫu sản phẩm

    toán & tin:

    mô hình sản xuất