production cost nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

production cost nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm production cost giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của production cost.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • production cost

  * kinh tế

  chi phí sản xuất

  phí tổn sản xuất

  * kỹ thuật

  chi phí sản xuất

  giá thành chế tạo

  xây dựng:

  giá sản xuất

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • production cost

  combined costs of raw material and labor incurred in producing goods