pipeline transport nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipeline transport nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipeline transport giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipeline transport.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipeline transport

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vận chuyển đường ống