pipeline gradient nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipeline gradient nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipeline gradient giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipeline gradient.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipeline gradient

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    độ dốc đường ống