pipeline processor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipeline processor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipeline processor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipeline processor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pipeline processor

  * kỹ thuật

  bộ xử lý mảng

  toán & tin:

  bộ xử lý liên hợp

  bộ xử lý ống dẫn

  bộ xử lý vectơ