pipeline bridge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipeline bridge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipeline bridge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipeline bridge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipeline bridge

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cầu (máng) mang đường ống