pipeline marker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipeline marker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipeline marker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipeline marker.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipeline marker

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vạch mốc đường ống