pipeline processing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipeline processing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipeline processing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipeline processing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipeline processing

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    xử lý liên hợp