pipeline elbow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipeline elbow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipeline elbow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipeline elbow.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipeline elbow

    * kỹ thuật

    khuỷu đường ống