pipeline laying nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipeline laying nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipeline laying giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipeline laying.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipeline laying

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự đặt đường ống dẫn