pan filter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pan filter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pan filter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pan filter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pan filter

    * kỹ thuật

    bộ lọc kiểu máng