mat (t) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mat (t) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mat (t) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mat (t).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mat (t)

    * kỹ thuật

    mờ