matte nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

matte nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm matte giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của matte.

Từ điển Anh Việt

  • matte

    * tính từ

    (nói về bề mặt) mờ; xỉn

Từ điển Anh Anh - Wordnet