mattess nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mattess nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mattess giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mattess.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mattess

    * kỹ thuật

    lớp đệm

    xây dựng:

    cốt lưới thép