matrass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

matrass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm matrass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của matrass.

Từ điển Anh Việt

 • matrass

  /'mætrəs/

  * danh từ

  bình dài cổ (để chưng cất)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • matrass

  * kỹ thuật

  vật lý:

  bình đầu sàng