matinee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

matinee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm matinee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của matinee.

Từ điển Anh Việt

  • matinee

    * danh từ

    như matinée

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • matinee

    a theatrical performance held during the daytime (especially in the afternoon)