matins nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

matins nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm matins giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của matins.

Từ điển Anh Việt

  • matins

    * danh từ

    kinh cầu nguyện buổi sáng (Công giáo)

    lễ cầu nguyện buổi sáng (Anh giáo)

Từ điển Anh Anh - Wordnet