matchet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

matchet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm matchet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của matchet.

Từ điển Anh Việt

 • matchet

  /'mætʃit/ (machete) /mə'tʃeiti/

  * danh từ

  dao rựa (để chặt mía)

  dao (dùng làm vũ khí)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • matchet

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  dao phát

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • matchet

  Similar:

  machete: a large heavy knife used in Central and South America as a weapon or for cutting vegetation

  Synonyms: panga