intermediate zone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermediate zone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermediate zone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermediate zone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intermediate zone

    * kỹ thuật

    vùng đệm