intermediate gear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermediate gear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermediate gear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermediate gear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • intermediate gear

  * kỹ thuật

  bánh răng chạy không

  bánh răng đệm

  bánh răng trung gian

  hóa học & vật liệu:

  bánh truyền tốc trung bình