intermediate tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermediate tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermediate tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermediate tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intermediate tank

    * kinh tế

    thùng trung gian