indian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indian.

Từ điển Anh Việt

 • indian

  * tính từ

  (thuộc) ấn Độ

  * danh từ

  người ấn Độ

  người da đỏ ở Bắc-Mỹ; người Anh-Điêng

Từ điển Anh Anh - Wordnet