indian madder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indian madder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indian madder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indian madder.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • indian madder

    perennial East Indian creeping or climbing herb used for dye in the orient

    Synonyms: munjeet, Rubia cordifolia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).