indian crocus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indian crocus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indian crocus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indian crocus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • indian crocus

    any of several dwarf orchids of the genus Pleione bearing one or two solitary white or pink to magenta or occasionally yellow flowers with slender stalks

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).